Nieuws

Hier kunt u de Nieuwsbrief Ouderenvriendelijk Buitenveldert downloaden. Ouderenvriendelijk Buitenveldert is een samenwerkingsverband waarin onderzoekers samen met ouderen uit de wijk kennis verzamelen over de ouderenvriendelijkheid van de wijk. Wij zetten hiermee een eerste stap in het proces om gezamenlijk met bewoners, organisaties in de buurt en de gemeente en stadsdeel een actieplan te maken om Buitenveldert ’aantrekkelijk’ te maken of houden voor ouderen.

Tijdens het onderzoeksproject interviewden bewoners uit Buitenveldert (co-onderzoekers) zélf (kwetsbare) ouderen in de wijk. Dit deden zij onder coördinatie van onderzoekers van VUmc. De interviews gingen over de verwachtingen en behoeftes van ouderen ten aanzien van een ouderenvriendelijke stad. De bevindingen uit de interviews leverden kennis op over wat ouderen een ouderenvriendelijke omgeving vinden. Daarnaast vormden de bevindingen de  basis voor ideeën en handvatten voor beroepskrachten, organisaties, vrijwilligersinitiatieven, gemeente en stadsdeel om buurten ouderenvriendelijk te maken of houden. Komende maanden gaan we in gesprek over de bevindingen met betrokkenen in de wijk.

In deze nieuwsbrief vertellen we u meer over de stand van zaken van het onderzoek. U leert de co-onderzoekers van Ouderenvriendelijk Buitenveldert kennen. Ook kunt u iets lezen over onze plannen. Verder vindt u een verslag van de ontmoeting van het team met wethouder Van der Burg, twee sfeerimpressies van co-onderzoekers, een verslag van het  gesprek met Paulien Luimes en een heleboel weetjes.

Veel leesplezier!

Team Ouderenvriendelijk Buitenveldert