Ouderenvriendelijke Stad

Amsterdam heeft op bestuursniveau een beleidsplan geschreven over Ouderenvriendelijke stad: Startnotitie Age Friendly City.

Studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) hebben vanuit Ergotherapie in Buitenveldert een scriptie Ouderenvriendelijk Buitenveldert (desk research) geschreven. Dit was studie over alle aanwezige bestuurlijke documenten ten aanzien van ouderen en Buitenveldert. De verantwoording van het advies van de studenten is hier te vinden.

Bewoners en ouderen praten al jaren op beleidsniveau mee over ouderenvriendelijke wijken, ook in Buitenveldert. Een aantal verslagen van bijeenkomsten waarin ook Age Friendly City een onderwerp van gesprek was:

Ook is op internationaal niveau veel bekend, zoals: