Rapport: evaluatie co-creatie

In het kader van Age-Friendly Amsterdam werken in de wijk Buitenveldert oudere bewoners in cocreatie samen met de gemeente aan het verbeteren van de ouderenvriendelijkheid van de wijk. Het doel van het onderzoeksproject “evaluatie cocreatie ouderenvriendelijk Buitenveldert” was het verkrijgen van diepgaand inzicht in het verloop van het proces van cocreatie. In het rapport worden de onderzoeksmethode, de bevindingen van het onderzoek en de aanbevelingen gericht op ontwikkelaars en uitvoerders van vergelijkbare projecten in andere (Amsterdamse) wijken toegelicht. Concluderend wordt gesteld dat dDe werkgroep als betrouwbare partner met een unieke, eigen stem geloofwaardigheid verworven heeft. Door middel van volharding en het zoeken en bewandelen van alternatieve wegen is positief resultaat bereikt. Hoewel het spanningsveld tussen de gemeente en de achterban niet altijd even gemakkelijk is, was en is de faciliterende rol van het stadsdeel belangrijk in het proces.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s